La Regidoria de Dona i Drets Civils presenta l’Informe 2012 ‘Serveis Municipals d’Atenció per Violència Masclista’

civils rights photo

L’Ajuntament augmenta els recursos destinats a les dones que viuen violència masclista per fer de Barcelona una ciutat lliure de violència masclista.

L’Equip d’Atenció a les Dones, el servei específic d’àmbit de ciutat d’atenció ambulatòria a les dones i als seus fills i filles que viuen violència masclista, atén 1.139 dones durant l’any 2012.

La regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila, ha destacat el compromís municipal de continuar augmentant i millorant els recursos d’atenció a les dones que viuen violència masclista.

Es posarà en marxa el Servei d’Atenció Recuperació i Acollida (SARA), un servei que substituirà i aprofitarà el millor de l’Equip d’Atenció a les Dones (EAD) i del Servei d’Atenció a Nenes i Nens (SAN).

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la regidoria de Dona i Drets Civils, entén la violència masclista com a un fenomen estructural. Per abordar-la, el consistori destina tots els recursos necessaris per tal d’oferir respostes específiques i diverses.

Francina Vila, regidora de Dona i Drets Civils ha senyalat que «des del Programa de Dona de l’Ajuntament de Barcelona continuarem destinant els recursos necessaris per lluitar contra la violència masclista i treballem per millorar els recursos d’atenció per oferir un atenció tranversal i integral».

El Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats Real i Efectiva entre Dones i Homes (2012-2013), elaborat per la regidoria de Dona i Drets Civils, es defineix com una eina de treball per desenvolupar les actuacions d’atenció específica, prevenció i sensibilització, així com de coordinació, per fer de Barcelona una ciutat lliure de violència masclista.

500 dones es dirigeixen per primera vegada a l’Equip d’Atenció a les Dones.
El servei municipal específic que ofereix atenció a les dones, els seus fills o filles que pateixen violència masclista és l’Equip d’Atenció a les Dones (EAD), un servei ambulatori amb 30 anys d’experiència. Durant l’any 2012 l’EAD va atendre 1.139 dones (5,87% menys que el 2011). 500 d’aquestes dones era la primera vegada que es dirigien al servei i 195 del total van ser ateses per la via d’urgència.

L’EAD ofereix una atenció integral per tal de poder treballar els processos de recuperació de les dones ateses i dels seus fills i filles. És la porta d’entrada als recursos públics i privats d’acolliment d’urgències i de llarga estada per a dones que viuen situacions de violència masclista i pels seus fills i filles.
Dones ateses EAD: 1.139 (2012), 1.210 (2011), 1.220 (2010), 1.106 (2009), 1.039 (2008), 971 (2007)
Usuàries que s’adrecen per primera vegada: 500 (2012), 425 (2011), 497 (2010), 534 (2009), 519 (2008), 507 (2007)
Dones ateses per via urgència: 195 (2012), 245 (2011), 249 (2010), 216 (2009), 225 (2008) 218 (2007)

El 41,87% de les dones conviuen amb la persona maltractadora, i el 91,3% de les dones ateses a l’EAD patien violència per part de la seva parella o ex parella.

Pel que fa a la nacionalitat de les dones ateses a l’EAD, un 58,20% eren de nacionalitat espanyola i la resta, el 41,8% estrangeres, la majoria d’Amèrica Llatina. El 65,22% de les dones tenen un nivell d’estudis d’educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius o estudis universitaris i el 50,86% treballen.

La ciutat de Barcelona disposa de diferents recursos públics d’acolliment per a dones maltractades i per als seus fills i per a les seves filles que es diferencien entre acolliment d’urgència i recursos de llarga estada (cada i pisos d’acolliment).
*Acolliment d’urgència: durant el 2012 van requerir aquest tipus d’ acolliment un total de 127 dones i 113 menors, el que ha suposat un increment del 32,29% respecte el 2011. D’aquestes van estar acollides al Centre Municipal d’Acolliment d’Urgència 101 dones i 78 menors. La resta van estar derivades a altres recursos no municipals assumint l’ajuntament el cost de cada plaça ocupada.

*Acolliment de llarga estada: 69 dones i 73 infants o adolescents van ser acollits en els diferents recursos de llarga estada, tant públics com privats conveniats (Casa d’Acolliment de Dones de Barcelona i pisos pont en comunitats de veïns del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, casa d’acolliment i pis tutelat conveniats amb entitats pivades).

Un nou model d’atenció a la infància i a l’adolescència.
Pel que fa a l’atenció específica a la infància i a l’adolescència que viu violència masclista, l’Ajuntament disposa de dos serveis: l’EAD, que atén els els infants i adolescents a partir de la demanda que fa la mare en tant que dona, i el Servei d’Atenció a Nens i Nenes (SAN) que han patit violència masclista, on la mare o persona adulta referent fa demanda directa d’atenció pels infants o adolescents.

Durant el 2012 es van atendre un total de 582 infants i adolescents, un augment del 42,6% respecte l’any 2011. Aquest augment tan pronunciat és degut en part a la millora de la qualitat d’atenció que es va iniciar l’any 2012 i que encara s’està desenvolupant.

Aquest nou model d’atenció dels serveis socials públics de la ciutat de Barcelona, dirigit a infants i adolescents que viuen situacions de violència masclista, avança continguts totalment nous, i consolida bones pràctiques que han demostrat la seva eficàcia al llarg dels anys.

Vila ha destacat que «l’objectiu d’aquest nou sistema d’atenció és garantir una millor atenció a les dones, infants i adolescents».

El nou sistema d’atenció culminarà amb la posada en marxa d’un nou servei integrat en el dispositiu específic d’atenció ambulatòria a les dones, als infants i als adolescents que viuen violència masclista anomenat SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida). Aquest nou servei substituirà i aprofitarà el millor de l’Equip d’Atenció a les Dones (EAD) i del Servei d’Atenció a Nenes i Nens (SAN), i incorporarà les innovacions necessàries que garanteixin la implementació del model d’atenció.

El Servei d’Atenció a Homes per la promoció de relacions no violentes.
El servei d’Atenció a Homes per la promoció de relacions no violentes (SAH) és un servei ambulatori d’informació, assessorament i tractament psicoeducatiu adreçat a homes que exerceixen o han exercit qualsevol tipus de violència cap a la seva parella i/o a les seves filles i/o fills. L’objectiu principal del servei és treballar amb els homes, que hi accedeixin de manera voluntària, per eliminar o disminuir els maltractaments i aconseguir unes relacions de parella i familiars més respectuoses i igualitàries.

Al llarg del 2012 s’han atès un total de 116 homes ateses com a usuaris del servei, 99 de forma presencial i 17 telefònicament, mentre que el nombre de dones ateses com a parelles o ex parelles d’aquests usuaris va ser de 76.

Els PIAD’s atenen 3.480 dones l’any 2012.
Els Punts d’Informació a les Dones són serveis oberts a totes les dones que ofereixen informació, orientació i atenció de forma individual, grupal i comunitària. Promouen l’autonomia, la participació i l’associacionisme de les dones, potencien i donen suport a les accions específiques de prevenció, sensibilització i detecció precoç de situacions de discriminació i violència vers les dones, fomenten el treball en xarxa interprofessional i la coordinació amb la resta de serveis d’atenció: serveis socials del territori, serveis específics per a les dones de la ciutat, etc.

Els deu PIAD’s, distribuïts per tots els districtes de la ciutat, han atès 1.814 dones per primera vegada durant l’any 2012. El recurs més sol·licitat per aquestes dones és el d’assessorament jurídic (1.045 dones), seguit per l’acompanyament psicològic (454) i violència masclista (385).
El nombre total de dones ateses (noves i en seguiment d’anys anteriors), de l’any 2012 és de 3.480 dones, fet que suposa un augment del 9% respecte l’any 2011.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies